فایل رایگان بررسي تطبيقي معماري غربي و تيموري در قرون چهاردهم تا شانزدهم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي معماري غربي و تيموري در قرون چهاردهم تا شانزدهم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

شناخت معماری هر دوره از یک سرزمین بدون بررسی جریانات موازی فرهنگی و معماری در سایر نقاط جهان نمی تواند شناختی جامع وکامل باشد. رویدادهایی از قبیل جنگ و به تبع آن تصرفات مرزی، جهانگردی و تعاملات اجتماعی، تبادلات اقتصادی و سیاسی و.... میتوانند موجب تاثیرگذاری فرهنگ های گوناگون بر یکدیگر شوند. صرف نظر ازین امر، بررسی همزمان جریانات فکری، فرهنگی و هنرییک سرزمین و مقایسه آن با سایر نقاط جهان و خصوصا جریانات غالب جهانی، به درک جایگاه یک سرزمین در سیر پیوسته تاریخ هنرجهان کمک شایانی می کند. در این مقاله به روش کیفی، ویژگی های معماری دوره تیموری بررسی و با ویژگی های معماری اروپا درهمان بازه زمانی مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد که توجه فراوان به هندسه در هر دو سرزمین گسترش یافته اما نحوه بهره گیری وتوجه به پرسپکتیو در آن ها کاملا متفاوت بوده است. با توجه به تاخیر زمانی معماری و اندیشه های فلسفی دوران سلطنت تیمور مقارن بارواج معماری گوتیک در اروپا بود. این معماری شباهت های ظاهری بیشتری با معماری تیموری داشته است. در میان این ویژگی ها میتوان به کاربرد هندسه و تناسبات، تاکید بر ارتفاع، استفاده از خطوط عمودی در بنا، کاهش جرزها و دیوارها تا حد تعلیق سازه و جسارت وبلندپروازی در ابعاد و ارتفاع سازه اشاره نمود. که البته برخلاف گوتیک مشعشع که دارای نور بسیار در فضا از طریق پنجره های بزرگ وتوری بود، معماری تیموری هم چنان نورگیرهای کنترل شده و کوچک داشت.

لینک کمکی