فایل رایگان بررسي علل عدم پياده سازي مدل سازي اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت و ساز ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي علل عدم پياده سازي مدل سازي اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت و ساز ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفت هیا اخیر در زمینه تکنولوژی ساختمان و وجود رکود در بازار اقتصادی ساختمان امروز در ایران، مدل سازی اطلاعات ساختمان را می توان یکی از ابزارهای سودمند در زمینه تکنولوژی ساختمان معرفی نمود که برای اولین بار در سال 1970 میلادی آغاز گردید. با درنظر گرفتن تعاریف گوناگون در مورد این تکنولوژی، استاندارد ملی آمریکا این فناوری را در یک منبع دانش به اشتراک گذاشته شده برای یک مرکز اطلاعات در مورد تشکیل یک مبنای قابل اعتماد برای تصمیم گیری در طول چرخه حیات خود معرفی کرده است. این پژوهش درصدد ارائه عوامل موثر عدم بکارگیری این فناوری در ایران می باشد. ابزار اصلی برای رسیدن به هدف ذکر شده مرور مطالب مربوط به مدلسازی اطلاعات ساختمان، مزایا، کاربردها و بررسی آن در کشورهای درحال توسعه مانند چین و هنگ کنگ و ... از روش کتابخانه ای می باشد. در نهایت در این پژوهش موانع به کارگیری ا ین تکنولوژی در ایران به صورت معیار و زیرمعیار ذکر شده است.

لینک کمکی