فایل رایگان بررسي عوامل تاثير گذار در طراحي مراکز نگهداري از کودکان بي سرپرست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل تاثير گذار در طراحي مراکز نگهداري از کودکان بي سرپرست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله هدف آن است که به بررسی مولفه های شکل دهنده در طراحی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست، پرداخته و راهکارهایی برای طراحی ارائه شود. این پژوهش رابطه درونی مولفه های محیط مسکونی ، کودکان و بی سرپرستی را در قالب سازمانی نظام مند برای برنامه ریزی و طراحی این محیط تجزیه و تحلیل می کند. به عبارت دیگر سعی شده است که مولفه ها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای طراحی یک محیط دلپذیر، بانشاط و همچنین کارآمد برای کودکان بی سرپرست ارائه گردد، پژوهش حاضر پژوهشی کیفی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. به طور کلی پژوهشگر جهت نگرش سنجی پنج عامل: 1) عامل کیفیت محیطی، 2) عامل آسایش کالبدی، 3) عامل مولفه های اجتماعی، 4) عامل احساس تعلق و 5) عامل ایمنی و امنیت؛ را بررسی نموده است و راهکارهایی طراحی برای هریک ارائه داده است. پنج عامل شناخته شده با تاثیری که بر هم دارند در کنار هم باعث ایجاد محیط دپذیر، با نشاط و همچنین کارآمد در طراحی مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست می گردند.

لینک کمکی