فایل رایگان بررسي فاکتورهاي تاثيرگذار بر کيفيت پياده روها در مجتمع هاي مسکوني در راستاي رضايتمندي ساکنان (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي شهرک اکباتان و اميد در تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فاکتورهاي تاثيرگذار بر کيفيت پياده روها در مجتمع هاي مسکوني در راستاي رضايتمندي ساکنان (مطالعه موردي: بررسي تطبيقي شهرک اکباتان و اميد در تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

محل سکونت افراد محلی است که ساکنان روزانه با آن سروکار دارند؛ بنابراین کیفیت آن تاثیر بسزایی در میزان رضایت ساکنان دارد و رفتار آنان را شکل می دهد. یکی از مواردی که در طراحی مجتمع های مسکونی حائز اهمیت است، پیاده روها می باشند؛ چرا که پیاده روها هستند که ساکنان را به منزل خود می رسانند یا امکان برقراری تعاملات اجتماعی با همسایگان و همچنینگذراندن اوقات فراغت را برای آنان فراهم می کند. چه بسا کیفیت مطلوب پیاده روها می تواند یک مجتمع مسکونی را تبدیل به مکانی با آرامش و یا بالعکس کند. با توجه به اهمیت ذکر شده، هدف از این پژوهش شناسایی مشکلات موجود در پیاده روهای مجتمع های مسکونی می باشد که جهت رسیدن به این هدف دو شهرک اکباتان و امید تهران مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته اند. روش تحقیق به کار گرفته شده در راستای رسیدن به اهداف پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به توصیف مولفه های تاثیرگذار در رضایت ساکنان و کیفیت پیاده روها پرداخته شده است و سپس با بهره گیری از روش تحلیلی کیفیت پیاده روهای اکباتان و امید تحلیل شده اند، یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت پیاده روها، شهرک اکباتان و امید از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد و مجتمع های مسکونی در ایران نیازمند طراحی پیاده روهایی مطابق با راهکارهای بهینه جهت رضایت ساکنان می باشند.

لینک کمکی