فایل رایگان بررسي کالبدي محلات جديد شهري با ضوابط پدافند غيرعامل از بعد شهرسازي (نمونه موردي: محله پونک قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کالبدي محلات جديد شهري با ضوابط پدافند غيرعامل از بعد شهرسازي (نمونه موردي: محله پونک قزوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سیر تحول در قوانین شهرسازی، لزوم بررسی و ارزیابی مقرراتی که اجرای آنها الزامی شده است را در فاصله های زمانی مختلف آشکار می نماید تا کارشناسان حوزه شهرسازی بتوانند تحلیل درستی از وضعیت موجود و همچنین موانع اجرایی شدن قوانین در سطح کشور داشته باشند. با گذشت حدود یک دهه از الزام به رعایت قانون پدافند غیرعامل در قالب یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان، این پرسش بوجود می آید که وضعیت محلات جدید شهری تا چه حد متناسب با ضوابط این قانون است و چه اقداماتی می تواند وضعیت موجود را ارتقاء دهد. پزوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و پس از جمع آوری اطلاعات به روش های مطالعات کتابخانه ای و بازدید میدانی به کمک نرم افزار جی. آی. اس به تحلیل اطلاعات نمونه موردی پرداخته است. نمونه موردی در این پزوهش محله پونک در شهر قزوین می باشد که قدمت شکل گیری آن حدود یک دهه است و در شمال شرقی شهر قزوین قرار دارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اجرایی شدن ضوابط پدافند غیرعامل در گروه وجود نهاد نظارتی برای این مبحث از مقررات ملی، بازنگری در تفکیک زمین شهری توسط شهرسازان و مهندسان مشاور، و پررنگ تر شدن ضوابط طراحی شهری و الزام به اجرای آنها توسط مراجع ذیربط است.

لینک کمکی