فایل رایگان بررسي مولفه هاي تاثيرگذار در اجتماع پذيري فضاهاي فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مولفه هاي تاثيرگذار در اجتماع پذيري فضاهاي فرهنگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

آنچه امروز ما در بیشتر فضاهای عمومی و بناهای معماری شاهد آن هستیم، کاهش تعاملات اجتماعی می باشد، در حالی که یکی از مهمترین نیازهای انسان ارتباط و تعاملات به ویژه در سطح اجتماعی می باشد. رفتار انسان هیچ گاه بی تاثیر از محیط نبوده و انسان دائما از محیط اطراف خود تاثیر می پذیرد و بر آن تاثیر می گذارد. اگر فضاهای عمومی از کیفیت لازم برخوردار نباشند، روابط اجتماعی در بین اقشار جامعه کاشه می یابد؛ پس یکی از مهمترین دلایل طراحی فضاهای عمومی و جمعی، که در اینجا منظور فضاهای فرهنگی می باشد، الجاد فرصت هایی جهت تعاملات اجتماعی می باشد. هدف از این پژوهش، رسیدن به راهبردهایی است که می تواند باعث افزایش نقش پذیری و حضور اقشار مختلف جامعه در فضای فرهنگی باشد. روش تحقیق به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای است. در این پزوهش ابتدا با تعاریف و بررسی ابعاد اجتماعی و همچنین در فضاهای فرهنگی، به مولفه های تعاملات اجتماعی دست می یابیم؛ که با درنظر گرفتن سه نمونه داخلی و سه نمونه خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه بین میزان اجتماع پذیری و مولفه های کالبدی و فعالینی محیط ساخته شده است. این مولفه ها می توانند در کمیت و کیفت اجتماع پذیری فضاهای فرهنگی اثرگذار باشند.

لینک کمکی