فایل رایگان بررسي نمش عوامل محيطي موثر در ايجاد و توسعه ساختمان هاي روستاي زرگر آبيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نمش عوامل محيطي موثر در ايجاد و توسعه ساختمان هاي روستاي زرگر آبيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

بررسی شاخص های محیطی و تاثیر آن در شکل گیری ساختمان های بومی روستای زرگر آبیک قزوین موضوع مورد بررسی این پژوهش است. هدف از انجام این پژوهش توجه به خردمندی نهفته در معماری بومی و بررسی جنبه های عملکردی آن به عنوان یکی از راه های موثر جهت برون رفت از بحران های زیست محیطی امروز می باشد. این پژوهش بر اساس روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفته است. در ابتدا به بیان تعاریف پایه و پیشینه موضوع پرداخته شده است و سپس شناخت ویژگی های اقلیمی مناطق کوهستانی و مشخصه های معماری بومی این نواحی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به معرفی موقعیت و ویزگی های جغرافیایی منطقه آبیک قزوین و تحلیل جدول زیست- اقلیمی ساختمانی این منطقه پرداخته می شود و در انتها گونه شناسی ساختمان ها و تحلیل عملکرد اقلیمی نمونه های موردی بر اساس مدارک معماری، پیمایش های انجام شده، نمودارها و محاسبات تطبیقی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد خردمندی نهان شده در معماری بومی ایران جهت رسیدن به راه حلی پایدار برای مقابله با بحران های انرژی و زیست محیطی که درصد قابل توجهی از آنها متوجه حوزه ساختمان می باشد، بسیارموثر و پاسخگو می باشد.

لینک کمکی