فایل رایگان بررسي و تحليل ميزان موفقيت پروژه هاي طراحي شهري در ارتباط با طبيعت؛ نمونه هاي موردي: پل طبيعت تهران و هايلان در نيويورک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و تحليل ميزان موفقيت پروژه هاي طراحي شهري در ارتباط با طبيعت؛ نمونه هاي موردي: پل طبيعت تهران و هايلان در نيويورک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

از دیرباز، حضور طبیعت در شهر، به عنوان جزئی از موجودیت آن، به چشم می آمد. با توجه به اقلیم، گاهی این حضور به صورت باغ هایی طبیعی و یا ایجادی مصنوعی بوده است که البته در صورت احداث مصنوعی هم، به خصوص در شهر ایرانی، رعایت مناسبات و نیازهای اقلیمی لحاظ شده است. در دوره های اخیر با توجه به حضور پیرونده نوگرایی در شبیه سازی، این توجه به طبیعت، معطوف به ایجاد فضاهای سبز مصنوعی شده و کم هستند. پروژه هایی که بر بقایای طبیعت رها شده در شهرها ساخته شوند. یکی از مکان ها در تهران پل طبیعت می باشد که در اراضی عباس آباد احداث شده است. از سوی دیگر، در پروژه های لاین، پلی بر فراز آسمان و بر بقایای خط آهنی متروکه، پس از گذشت سالیان و از دل طبیعت وحشی خودروی نیویورک احداث گردید. وجه اشتراک هردو پروژه، گذار از ماهیت اصلی پل محلی برای گذشتن و رسیدن به درکی متفاوت از آن یعنی محلی برای ماندن می باشد. هر دو از دل طبیعت رها شده ی شهرهایشان سربرآوردند.

لینک کمکی