فایل رایگان بررسي ويژگي هاي سياه چادرها و کاربرد امروزي آن ها در سازه هاي چادري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ويژگي هاي سياه چادرها و کاربرد امروزي آن ها در سازه هاي چادري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سازه های چادری و سیاه چادرها؛ انواع فرم ها و مزایای کاربرد آنها در معماری می باشد.روش پژوهش حاضر تحلیلی _ توصیفی می بادد. معماری کوچ گونه ای از معماری گذشته ایران است که با توجه بهویژگی های منحصر به فردی که دارد می تواند منبع الهام بخشی موثری در طراحی معماری واقع گردد و امکانبازنگری و بازاندیشی را در اصول ثابت و از پیش فرض شده معماری فرآهم کند. از گذشته های دور انسان ها برایمحافظت خود در برابر گرما و سرما و همچنین دادشن سرپناه از چادرها استفاده می کردند و تا به امروز نیز همچنانعشایر از این چادرها به عنوان محل سکونت استفاده می کنند، اما به مرور زمان ساختار این چادرها و موارد استفاده ازآنها نیز تغییر یافت و سازه های چادری به اشکال مدرن و به منظور استفاده های گوناگون به وجود آمدند. بر این اساسمی توان نتیجه گرفت که با توجه به مزیت های فراوان این پوشش ها، امروزه استفاده از چادرها در نقاط مختلف دنیابسیار متداول گشته است. شناخت و بررسی این سازه ها می تواند راهگشای بهره برداری هر چه بهتر از آنها در معماریامروز باشد.

لینک کمکی