فایل رایگان پژوهشي در شناخت ارزش هاي بافت تاريخي اردبيل در دستيابي به نياز سنجي هاي شهر و اثر (نمونه موردي: جمعه مسجد اردبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پژوهشي در شناخت ارزش هاي بافت تاريخي اردبيل در دستيابي به نياز سنجي هاي شهر و اثر (نمونه موردي: جمعه مسجد اردبيل) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

شناخت ارزش های نهفته در یک بافت تاریخی و الگوبرداری از آنها در روند دستیابی به نیازسنجی های شهر و اثر موثر است. هدف در پژوهش حاضر شناخت ارزش های بافت تاریخی شهر اردبیل به منظور دستیابی به تحلیل نیازسنجی های شهر و اثر است و ما در پی پاسخگویی به این پرسش ها می باشیم: 1- مسجد جمع اردبیل دارای چگونه ارزش هایی است، 2- چگونه به نیاز سنجی های شهر و اثر تاریخی دست یابیم. روش تحقیق تفسیری- تاریخی و کیفی است و روش داده اندوزی از طریق مطالعات کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی انجام یافته است. همچنین به خاطر تحلیل و توصیفات علمی، تحقیق کیفی را نیز شامل می گردد. بعلت اینکه مطالعات انجام شده بر روی موضوع و سوژه خاص است، در نتیجه پژوهش موردی نیز در این تحقیق به کار برده شده است. در نهایت به جهت اینکه به طور همزمان چند مورد از روش های تحقیق اشاره شده را در بر گرفته دارای راهبرد ترکیبی است. در راستای پاسخگویی به سوالات مقاله ابتدا به شناخت مختصری از موقعیت قرارگیری اثر پرداختیم و سپس به عوامل درونی و بیرونی اشاره کردیم و از آنها نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت را استخراج کردیم و گامی در راستای مطالعه طرح های فرادست (طرح تفضیلی، طرح جامع بافت تاریخی و سند چشم انداز 1404 شهر اردبیل) برداشیتم و با درکنار هم قراردادن نتایج حاصل شده نیازهای شهر و اثر را مشخص کردیم و در نهایت ارزش های بنای تاریخی جمعه مسجد را شناسایی کردیم.

لینک کمکی