فایل رایگان تاثير فرهنگ بر ارتقائ تعامل اجتماعي در طراحي فرهنگسرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فرهنگ بر ارتقائ تعامل اجتماعي در طراحي فرهنگسرا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

فضاهای فرهنگی از دهه های گذشته تبدیل به فضاهای بسیار مهم و تاثیرگذار در گسترش و پرورش علم و هنر بوده است. مکانی برای تکامل و شناخت نخبگان و نخبه پروری در عرصه هنری و علمی. مورد مهمی که در این پژوهش پیش رو داریم شناخت درست فرهنگ در مجموعه فرهنگسرا و ایجاد تعامل انسانی در این مجموعه برای تداوم یک تفکر پژوهشی روبه جلو است که باعث پرورش روح اجتماعی پذیری و گروهی محور برای تجلی مفهوم هنر و علم باشد. روش پژوهشی در این مقاله کیفی به صورت تحلیلی خواهد بود، روش گردآوری داده ها به صورت آمیخته بررسی نمونه خارجی و داخلی (شامل فرهنگسرا خاوران و مرکز فرهنگی تی جی بائو) و استفاده از پرسشنامه هایی که در فرهنگسراهای بانو و شهید رجایی قزوین توزیع شد و تحلیل نتایج آن می باشد. فرهنگ عاملی تاثیرگذار در گذرزمان و حال حاضر است که هر دوره بر حسب تکامل انسانی و به گفته لوکوربوزیه روح زمانه دست خوش تغییری می شود. ارتباط بین انسان ها شکل دهنده رابطه ای عمیق بین جوامع است، که این پیوند اجتماعی موجب ایجاد کارهایی بین اقشار یا استفاده کنندگان یک فضا است. این مکان ملاقات باید تعریقی درست از کارهای تاثیرگذار داشته باشد تا بتوان یک روند اجتماعی روبه رشد را تدوین و شکل دهد. با بررسی نتایج حاصله از این پژوهش لزوم توجه هرچه بیشتر به شاخصه های اجتماع پذیری محیط در طراحی فرهنگسراها بدیهی به نظر می رسد.

لینک کمکی