فایل رایگان تبيين معيارهاي فضاي شهري شاد با رويکرد شهرسازي ايراني- اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين معيارهاي فضاي شهري شاد با رويکرد شهرسازي ايراني- اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

شادی عنصر مفقود شده شهرهای امروزی است و نیاز به محرکی دارد که آن را دوباره در فضای شهری به حرکت درآورده و اثرات مثبت خویش را بر مردم شهرها نشان دهد، از آنجایی که معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی مملو از تجربیات و ارزش های فرهنگی و اجتماعی است که در هزاران سال توسط معماران وش هرسازان و مردمان این سرزمین برای ما به یادگار مانده می تواند مانند راهنمایی برای رسیدن به شهری شاد الهام بخش باشد. این مقاله با هدف تبیین شاخص های شهر شاد و قواعد و اصول معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی و بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه گردیده تا تعیین کند چه میزان از معیارهای شهرسازی ایرانی- اسلامی با شاخص های شهر شاد همخوانی داشته و ارتباطات بین این شاخص ها را مشخص کند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر تحلیل محتوا به مطالعه اهداف پرداخته تا شاخص های شهر شاد و وجوه اشتراک آنها را با اصول و قواعد معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی معین کرده و به ویزگی های مشترک بین این دو مقوله که مقایسه شدند، دست یابد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های شهر شاد در دل شهر ایرانی- اسلامی نهفته اند و اگر اصول و قواعد اصلی شهرسازی ایرانی- اسلامی رعایت شوند می تواند به شهری شاد دست یافت.

لینک کمکی