فایل رایگان تجزيه و تحليل مکان شهري بيمارستان بوعلي نکا (مازندران) با تکيه بر دسترسي آسان شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجزيه و تحليل مکان شهري بيمارستان بوعلي نکا (مازندران) با تکيه بر دسترسي آسان شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه طراحی و اجرای بنایی که رابطه و وابستگی شدیدی با مکان و موجودات اطراف دارد مستلزم کسب یکسری اطلاعات عمومی- اجتماعی و فنی می باشد تا بتواند نیاز اولیه مراجعه کننده را برطرف کند. در این بین یکی از این بناها بیمارستان می باشد. معمار از طریق اطلاعات بیان شده و همجواری های اطراف بوسیله طراحی پاسخی منطقی به نیاز مراجعه کننده ها می دهد که چطور با کمترین زمان و بهینه ترین کار از عهده ی خواسته بیماران برآید. بیمارستان بوعلی واقع در شهرستان نکا هم از این قادعده مستثنا نمی باشد. با توجه به موقعیت قرارگیری آن و همچنین همجواری های اطراف سالیان سال است که به مردم خدمت رسانی می کند. شاید بتوان آن را به لحاظ فاصله مکانی و محل قرارگیری در شهر از نظر بنای ترکیبی و الحاقی بررسی کرد که نتیجه آن می تواند مفید و کاربردی باشد تا هم الگوی خوبی برای طراحی بیمارستان هایی که در اطراف شهر قرار بر احداث آن است باشد، یا بتواند بعنوان یک نمونه موردی تحقیقی خوب جلوه دهد. نکته ی مفید و تاثیرگذاری که می توان از این بنا برداشت خوب داشت، خصوصا در مبحث همجواری های- دسترسی ها- ترکیبات بنا و جاگرفن در کلیت شهر همچنین تقابل بیمارستان با بناهای اطراف مانند سالن ورزشی- مدرسه- دادگستری که خدمات رسانی آنها نسبت به هم می تواند مثمر ثمر باشد.

لینک کمکی