فایل رایگان تعيين معيارهاي موثر بر امنيت محلات شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين معيارهاي موثر بر امنيت محلات شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امنیت وجه مشترک تمام مسیرهایی می باشد که قرار است به شهر سالم ختم گردد. این نوشتار به بررسی معیارهای موثربر امنیت محلات شهری می پردازد تا بتواند از این راه به تامین امنیت محلات شهری بپردازد. امنیت نوعی احساسآرامش و آسایش درونی قلمداد می شود که از مولفه های فعال محیط حاصل شده و پس از ادراک ذهنی گونه ای احساسدر امان بودن را به وجود می آورد. احساس امنیت در محله با نگرش مثبت به محیط فیزیکی محله و تمایل به مشارکت درامور محله همراه است. معیارهایی که در تامین امنیت محلات شهری قابل بررسی می باشد را می توان به صورتمتغیرهای دهگانه معرفی نمود. خوانایی، دسترسی به امداد، نورپردازی، حس تعلق خاطر، آشنا بودن مکان، نظارت امنیتی،خوش نامی محل، اجتماع پذیری، نوع کاربری های موجود و حیات شبانه کاربری ها از مهمترین معیارهای تامین امنیتمحلات شهری می باشند که در مورد رابطه هر یک با امنیت شهری مقالات متعددی توسط برنامه ریزان شهری منتشر گردیده است.

لینک کمکی