فایل رایگان فراتحليل نتايج پژوهش هاي توسعه پايدار شهري در جهان بين سال هاي 2000 تا 2014 ميلادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فراتحليل نتايج پژوهش هاي توسعه پايدار شهري در جهان بين سال هاي 2000 تا 2014 ميلادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

توسعه پایدار شهری همچنان یکی از اهداف مهم برای بسیاری از کشورها است. کشورهای متعددی تلاش کرده اند تا توسعه پایدار را مقطعی با رفع یک یا چند مشکل که با آن روبه رو هستند به توسعه پایدار شهری برسند. با این حال، مسئله اصلی که تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان بتوانند بطور موثر به توسعه پایدار برسند را در این مطالعه به هفت معیار و ده زیرمعیار، که موضوعات اصلی توسعه پایدار هستند مورد بررسی قرار گرفت. این روش بر اساس نتایج مطالعات مقالات مختلف، در بین سال های 2000 تا 2014 میلادی انجام شده است، استوار شده و موضوعات را به صورت کمی و کیفی دسته بندی کرده تا مهمترین مسائل توسعه پایدار شهری را در سطح بین المللی را برجسته کنیم. نتایج پس از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کشورهای آسیایی، به ویژه چین، نسبت بیشتری با مشکلات توسعه پایدار شهری درگیر هست. بر اساس این پزوهش می توان نتیجه گرفت که حمل و نقل برجسته ترین چالش در زمینه توسعه پایدار شهری، و پس از آن نبود آگاهی از مسائل اجتماعی و فرهنگی است. بهبود وضعیت حمل و نقل و آموزش های اجتماعی وف رهنگی می تواند به بهبود دیگر مشکلات جامعه کنونی کمک کند.

لینک کمکی