فایل رایگان مکانيابي سايت مناسب جهت احداث مهدکودک در محدوده مسکن مهر- نمونه موردي شهر بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مکانيابي سايت مناسب جهت احداث مهدکودک در محدوده مسکن مهر- نمونه موردي شهر بندرعباس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر سکونتگاه های شهری دنیا با سرعت زیادی گسترش یافته و به شهرهای بزرگ تبدیل شده اند. این گسترش در مورد کشورهای درحال توسعه حادتر می باشد، کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه از این قاعده مستثنی نیست؛ یکی از شاخص ترین نمونه ها در این زمینه را باید احداث مجموعه های مسکن مهر دانست، با اینکه در چندین سال اخیر همواره از مسکن مهر به عنوان یکی از راهکارهای حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد در حوزه مسکن مطرح شده اما کمتر طرح موفقیت آمیزی در این زمینه وجود دارد. در این راستا عدم مکانیابی بهینه مشکلات و مسائل زیادی را در پی داشته است.گسترش این پژوهش یکی از بلوک های شهری در مجموعه مسکن مهر در شهر بندرعباس می باشد. با وجود مشخص بودن نوع کاربری اراضی در محدوده مورد نظر توجهی به مکان یابی مهدکودک نشده، لذا با توجه به اهمیت موضوع و شاخص های تاثیر گذار بر مکانیابی مهدکودک از جمله ارتباطی، شرایط محیطی، سازگاری کاربری ها و ... سه سایت با کاربری آموزشی که همچنان خالی و بدون ساخت و ساز است انتخاب شده سپس به کمک روش گروه بحث FGD و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP تحلیل شدند. در نتیجه این پژوهش گزینه شماره دو با کسب بیش از 55 درصد امتیاز به عنوان مناسب ترین سایت به نسبت سایر گزینه ها برگزیده شده مهمترین شاخص تاثیر گذار در انتخاب این سایت را باید سازگاری کاربری های اطراف مانند پارک و فضای سبز در شمال سایت مورد نظر و در مرکزمحله قرار گیری آن و فاصله مناسب آن دانست، البته شاخص هایی از قبیل دوری ازترافیک به دلیل دسترسی محلی مناسب نیز در کسب این نتیجه تاثیرگذار بوده اند.

لینک کمکی