فایل رایگان نقش پروژه هاي ساحلي طراحي شهري در بهبود اقتصاد گردشگري مقايسه تطبيقي ساحل کاچينگ مالزي و منطقه آزاد انزلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش پروژه هاي ساحلي طراحي شهري در بهبود اقتصاد گردشگري مقايسه تطبيقي ساحل کاچينگ مالزي و منطقه آزاد انزلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه صنعت گردشگری پدیده ای است که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی برخوردار است به طوری که بسیاری از کشورها به رقابت و تلاش هرچه بیشتر در توسعه گردشگری و جذب گردشگر اهتمام می ورزند و این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، ایجاد اشتغال ، رشد بخش خصوصی، تبادلات فرهنگی و انسانی و توسعه ساختار زیربنایی و بهبود شرایط زیست محیطی خود می دانند (براری، فیروزمند و هاشم پور، 1395). در این مقاله به مجموعه اقدامات صورت گرفته در جذب گردشگر در پروژه ساحلی کاچینگ در مالزی و فاز تجاری- گردشگری منطقه آزاد انزلی که موجبات رونق اقتصادی منطقه را فراهم می آورد، پرداخته شده است و علیرغم تاثیرات منفی که گردشگری ممکن است بر اقتصاد داشته باشد دارای تاثیرات مثبت قابل توجه تر می باشد، که لزوم پرداختن به موضوع را مطرح می کند.

لینک کمکی