فایل رایگان نقش فضاهاي تجاري در تقويت هويت عرصه هاي عمومي در شهرهاي جديد (نمونه موردي: شهر جديد گلبهار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش فضاهاي تجاري در تقويت هويت عرصه هاي عمومي در شهرهاي جديد (نمونه موردي: شهر جديد گلبهار) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اندیشه تاسیس یک مرکز تجاری در یک مجموعه شهری جدید مانند گلبهار بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. توسعه فیزیکی شهر به همراه شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهرنشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندی های شهر و محله، ناحیه و ... کاربری های ویژه ای شکل گیرند و نقاطی خاص از شهر به پروژه هایی از کاربری های تجاری تخصیص یابند، که علاوه بر کاهش بخشی از سفرهای بین شهری در طول روز مکانی ماندگار و خاطره انگیز برای حضور مردم و تعاملات اجتماعیف ایجاد محیطی خوشایند جهت دریافت خدمات و گذراندن اوقات فراغت و تفریح است، که به موازات شکل گیری این مجتمع های تجاری کاربری های جدید دیگری ظهور می نمایند که منجر به رشد فیزیکی و اجتماعی شهر جدید گلبهار می گردد. از طرفی دیگر یکی از نشانه های سلامت در هر جامعه، وجود گفتمان و ارتباط و تعاملات اجتماعی می باشد که در محلات و نواحی شهرهای جدید باید ایجاد گردد. در این مقاله سعی داریم به کمبود آن در شهر جدید گلبهار و ع دم توجه به ماهیت اجتماعی انسان در فضاهیا عمومی بپردازیم. در واقع هدف اصلی نگارندگان در این پژوهش ایجاد و یا تقویت خاطرات عمومی و جمعی در فضاهای خدماتی- رفاهی، خلق قرارگاه های رفتاری در محله های شهرهای جدید، پویا کردن فضاهای شهری جدید وجذب بیشتر جمعیت در آن، پاسخگویی فضا به نیازهای تمام گروه های سنی و جنسی، و در نهایت نزدیک کردن مردم و افزایش مراودات می باشد. روش کار این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و میدانی برای مطالعه کلیات تحقیق بوده و از طریق پرسش نامه به اخذ اطلاعات میدانی مبادرت گردیده است.

لینک کمکی