فایل رایگان ارزيابي اقتصادي اثرات پروژه انتقال آب به دشت سيستان از طريق منابع آب چاه نيمه ها بر بخش کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اقتصادي اثرات پروژه انتقال آب به دشت سيستان از طريق منابع آب چاه نيمه ها بر بخش کشاورزي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اجرایی شدن طرحهای آبرسانی میتواند مزایا و معایبی را به دنبال داشته باشد که مطالعه عوارض و پیامدهای آن دارای اهمیت ویژهای است. به همین منظور، در این مطالعه اثرات اجرای طرح انتقال آب به دشت سیستان از طریق منابع آب چاه نیمه ها و رودخانه هیرمند بررسی شده است. برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت استفاده شده. داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه مربوط به سال زراعی 1395-1394 است که با مراجعه مستقیم به ادارات و سازمانهای ذیربط در شهرستان زهک جمع آوری شدند. براساس نتایج تحقیق، اجرای طرح انتقال آب به شهرستان زهک از طریق چاه نیمه ها اثرات مناسب و معقولی را در زیربخش کشاورزی این منطقه از استان سیستان و بلوچستان دارد. پس از اجرای طرح آبرسانی به شهرستان زهک، سطح زیرکشت محصولاتی مانند هندوانه، خربزه، پیاز و یونجه افزایش و سطح زیرکشت گندم و جو آبی کاهش پیدا میکند. افزون بر این مجموع سود ناخالص کشاورزان نیز پس از اجرای طرح انتقال آب به شهرستان زهک از طریق چاهنیمه ها افزایش پیدا میکند که این مورد پیامدی مثبت برای کشاورزان این منطقه تلقی میشود و به افزایش سطح درآمدی آنها کمک شایانی میکند.

لینک کمکی