فایل رایگان بررسي اوضاع سياسي سيستان در دوره عمرو ليث صفاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اوضاع سياسي سيستان در دوره عمرو ليث صفاري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

سیستان، ازلحاظ سیاسی، درطول5 تاریخ، از موقعیت ویژهای برخوردار بوده است. تا زمان یعقوب لیث حکومت مستقلی در این منطقه تشکیل نشده بود. عمرو لیث صفاری، دومین فرمانروای سلسله صفاری بود که در شرق و جنوب ایران حکومت میکرد. وی در دوران 22ساله فرمانروایی اش درگیریهای فراوانی داشت . در خراسان، با احمد بن عبدالله خجستانی و رافعه بن هرثمه جنگهای بسیاری کرد و سرآنجام بر آنها چیره شد. مقاله حاضر، با رویکردی توصیفی- حلیلیت و براساس5 منابع دست اول تاریخی، به بررسی تاریخ سیاسی سیستان در دوره عمرو لیث صفاری و نبردهای وی با مدعیان قدرت در خراسان پرداخته است و به این نتیجه دست یافته که اوضاع سیاسی سیستان در این دوره، متاثر از پیامدهای نبرد دیرالعاقول و تکاپوهای عمرو لیث برای بسط قدرت و تلاش بازماندگان طاهریان برای تسلط بر شرق ایران بود.

لینک کمکی