فایل رایگان بررسي جايگاه بازارچه مرزي ميلک در توسعه پايدار منطقه سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جايگاه بازارچه مرزي ميلک در توسعه پايدار منطقه سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی جایگاه و فرصتهای ناشی از وجود بازارچه مرزی میلک در توسعه منطقه سیستان انجام شده است. خشکسالیهای پیدرپی در سیستان و کاهش چشمگیر کشاورزی و دامپروری و خسارات ناشی از آن موجب شده است که توجه بسیاری از مسئولان به سمت دیگر ظرفیتهای منطقه جلب شود که در این بین موقعیت مرزی وخصوصا0 وجود بازارچه مرزی میلک، جایگاه مناسبی برای توسعه اقتصادی منطقه به وجود آورده است. نتایج این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با استفاده از آمار توصیفی انجام شده است، نشان میدهد که بازارچه مرزی میلک رتبه دوم صادرات و واردات کالا از مرزهای زمینی کشور را به خود اختصاص داده است و طی سالهای اخیر همواره روند رو به رشد خود را حفظ کرده است. براساس این روند و اهمیت روزافزون این بازارچه، میتوان برنامه ریزی توسعه آن را به منزله روزنه ای برای خروج از بحران این منطقه مهم و استراتژیک درنظر گرفت.

لینک کمکی