فایل رایگان بررسي روشهاي ارزيابي خشکسالي و کاربرد آن براي رودخانه فرامرزي هيرمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روشهاي ارزيابي خشکسالي و کاربرد آن براي رودخانه فرامرزي هيرمند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کمبود آب در دسترس در یک منطقه موجب بروز خشکسالی های پی درپی میشود که در یک دوره زمانی، قابل ملاحظه است. استان سیستان و بلوچستان با متوسط بارش سالانه 140 میلیمتر جزو استانهای خشک کشور محسوب میشود، ازاینرو بررسی خشکسالی و اثرات آن در این منطقه از اهمیت فراوانی برخودار است. در طول دهه های گذشته روشهای مختلفی برای ارزیابی خشکسالی ارائه شده است که میتوان به شاخص آماری درصد نرمال، نمایه های بارش معیارشده (SPI) ، درصد از بهنجار (PN) ، شاخص ناهنجاریهای بارش (RAI) و دهکها (DPI) اشاره کرد. در این تحقیق مطالعات انجامشده بر روی انواع روشهای ارزیابی خشکسالی به طور جامع بررسی شده است و کابرد آنها در رودخانه هیرمند ارزیابی و پیشنهادهایی برای تحقیقات بیشتر جهت انتخاب روش مناسب برای کنترل خشکسالی ارائه شده است.

لینک کمکی