فایل رایگان بررسي نقش سازمانهاي مردم نهاد محلي در توسعه منطقه سيستان بين سال هاي 1390 تا 1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش سازمانهاي مردم نهاد محلي در توسعه منطقه سيستان بين سال هاي 1390 تا 1396 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مردمان سیستان در دو دهه اخیر بر اثر شرایط اقلیمی، جغرافیایی و خشکسالی با مشکلاتی ازجمله مشکلات زیست محیطی روبه رو بوده اند.براساس5 گزارش سازمان بهداشت جهانی، که در سال 2016 منتشر شد، شهر زابل آلوده ترین شهر جهان ثبت شده است. درپی5 همین خشکسالی ها، بسیاری مهاجرت کرده و علیرغم تمام تلاشهای دولتمردان، در منطقه سیستان علائمی از توسعه یافتگی مشاهده نمی شود. درپی5 شرایط حاکم بر سیستان، سازمانهای مردم نهاد بومی در چند سال اخیر در قالب ساختاری جدید و شناسنامه دار تشکیل شده است. ازجمله اهداف اصلی این سازمانها مشارکت مردم در برنامه های توسعه ای و کاهش دادن حجم کاری دستگاه ها ، کمک به مسائل زیست محیطی، ایجاد نشاط اجتماعی و رفع نیازهای منطقه است.این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است که داده های مورد نیاز آن بهصورت میدانی، با ابزار مصاحبه و مشاهده، نقش سازمانهای مردمنهاد سیستان را در توسعه سیستان مورد مطالعه قرار داده است. در همین راستا به طور اجمالی عملکرد 3 سازمان مردمنهاد محلی را در توسعه سیستان از مبحث محیط زیست و اجتماعی بررسی کرده ایم تا نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه سیستان و راهکارهای عملی آن را ارزیابی نماید. نتیجه تحقیق نشان میدهد که تشکیل سازمانهای مردمنهاد محلی و همکاری با ادارات دولتی توانسته در توسعه و رفع مشکلات منطقه نقش مهمی داشته باشد.

لینک کمکی