فایل رایگان بنمايه هاي فرهنگ ملي در شعر فرخي سيستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بنمايه هاي فرهنگ ملي در شعر فرخي سيستاني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

کندوکاو و جستوجوی شایسته ای در اشعار فرخی سیستانی انجام نشده و چندان توجهی به تغزلات و قطعات و غزلهای او برای پاسداشت اسطوره های ملی و جشنهای ایرانی صورت نگرفته است. از همه مهمتر فرخی زبان فارسی را که بنیاد استوار وحدت ملی ماست به شایستگی حفظ و برجسته کرده، بهگونهایکه موسیقی و جشنهای ایرانی عهد ساسانی پس از هزار سال در دیوان او خودنمایی میکند و دیوان او یکی از بهترین راه های شناخت سازها و دستگاه های ایرانی است.فرخی سلطان محمود و درباریان را در بزرگداشت جشنهای نوروز، مهرگان، سده و به منجنه تشویق میکرده است تا هرچه باشکوه تر این مواریث کهن را اجرا کنند و در این باره چنان پیش رفته است که جشن مهرگان را به جنبش سیمرغ مانند کرده و میگوید: مهرگان آمد و سیمرغ بجنبید ز جای. این پژوهش با بررسی اشعار فرخی سیستانی برای شناختن فرهنگ ملی ایران بسیار مفید است.

لینک کمکی