فایل رایگان تاثير موقعيت جغرافيايي سيستان در توسعه ديروز و امروز اقتصاد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير موقعيت جغرافيايي سيستان در توسعه ديروز و امروز اقتصاد ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پیشینه اقتصادی منطقه سیستان نشان میدهد که این ناحیه از جنوب شرق ایران در تحولات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی موثر بوده است؛ زیرا استان سیستان و بلوچستان به واسطه موقعیت جغرافیایی خود دارای شرایط ویژهای ازنظر نقش آفرینی در مبادلات منطقه ای و فرامنطقه ای است و این امر به لحاظ مجاورت این منطقه با خلیج فارس، آبهای بین المللی، همسایگی با دو کشور افغانستان و پاکستان و همجواری با حوزه شبهقاره هند است که برای این استان امکانات بالقوه اقتصادی و تجارت فرامرزی ایجاد کرده است. هدف از این مقاله ارائه چهره ای گویا از تاثیر موقعیت جغرافیایی سیستان و بلوچستان در اقتصاد ایران است. با بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه این نتیجه به دست می آید که کشورهای این منطقه جهت غلبه بر چالشهای اقتصاد خود اقدام به تدوین برنامه های اقتصادی نموده اند و نقش سیستان و بلوچستان در ایجاد پیوند میان حوزه های پیرامونی این منطقه بسیار چشمگیر است. در این مقاله سعی بر آن است تا با تکیه بر منابع تاریخی و جغرافیایی جایگاه این منطقه از جنبه اقتصادی در دیروز و امروز ایران مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی