فایل رایگان تجلي ولايت مداري در کارنامه محمدبن فرج رخجي سيستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجلي ولايت مداري در کارنامه محمدبن فرج رخجي سيستاني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ولایتمداری و محبت اهلبیت علیهم السلام در کارنامه مردم سیستان فرازمند است. این معنا از همان اوایل انتقال و انتشار اسلام در این ناحیه بهگونه های مختلفی بروز کرده است؛ ازجمله برخی سیستانیها توفیق حضور در محضر بعضی معصومان علیهمالسلام و بلکه ورود به جمع خواص یارانشان را یافته اند. یکی از این ولایتمداران برجسته محمدبن فرج رخجی است. او که با امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام معاصر و مرتبط بوده است و به ویژه ارتباطات متقابل برجسته ای با امام جواد و امام هادی علیهم السلام داشته در راهیابی شیعیان به سوی امام هادی علیه السلام نقش ایفا نموده است. وی با آنکه در دستگاه متوکل حضور و مسئولیت داشته و گاهی اوقات مورد بغض وی واقع شده، توانسته است با بهره مندی از ارشادات و مساعدات امام علیه السلام محفوظ مانده با نیکنامی زندگی را به پایان ب8ر3د.

لینک کمکی