فایل رایگان جايگاه سيستان در خلق آموزه هاي تعليمي شاهنامه با تکيه بر روايت زال و سيمرغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه سيستان در خلق آموزه هاي تعليمي شاهنامه با تکيه بر روايت زال و سيمرغ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در رابطه با آموزه های تعلیمی شاهنامه باید گفت که این اثر تمام ویژگیها، جوانب اخلاقی و پرورشی شاهان و پهلوانان را چنان زیبا به تصویر کشیده که با توجه به آن میتوان به جایگاه و نقش اساسی فرهنگی شرق ایران خصوصا0 حوزه سیستان و بلوچستان در خلق آثار حماسی تعلیمی پی برد، سرزمینی که خاستگاه پهلوانان اساطیری بوده است. سرزمینی که توانسته است در شاهکارهای بزرگ ادبی ایران، بسیار جلوهنمایی کند. داستان زال از بارزترین و نمادی ترین داستانهای شاهنامه است که فردوسی با ظرافتی تمام آن را به نظم کشیده است. در مورد زال و پرورش او توسط سیمرغ باید گفت سام سرسلسله این خاندان بوده و بعد از او زال، در بالین مرغی افسانهای که خود نماد اهورایی و در جایی اهریمنی است، پرورش می یابد و در آنجا به دور از هرگونه دورویی و ظاهرسازی، با نوعی پرورش طبیعی به بلوغ میرسد. این شخصیت از تولد و تربیتش تا ازدواجش با دختری غیرایرانی و رایزنی ها و نقش مشاوره ای اش، یکی از گنجینه های رمزی شاهنامه بوده و همه ویژگیهای زال متاثر از آموزه های سیمرغ است.روش تحقیق در این مقاله بر اساس شیوه تحقیق تاریخی بر پایه توصیف و تحلیل داده ها و شیوه گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای است. هدف این تحقیق، بررسی جایگاه نمادین سیمرغ در زمینه تربیتی و آموزه های تعلیمی آن با تاکید بر نقش فرهنگی شرق ایران است. دستاوردهای این تحقیق، موید جایگاه والای فرهنگ شرق ایران در زمینه آموزه های تعلیمی است.

لینک کمکی