فایل رایگان خشکسالي و پيامدهاي آن در منطقه سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خشکسالي و پيامدهاي آن در منطقه سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی از پدیده های محیطی و بخش جدایی ناپذیر از تغییرات اقلیمی است که میتواند در هر منطقه جغرافیایی رخ دهد و تاثیرات عمدهای داشته باشد. در ده ههای اخیر از میان حوادث طبیعی که زندگی انسان را بر روی کره خاکی تحت تاثیر قرار داده است، خشکسالی بیش از سایر حوادث رخ داده است. هدف این تحقیق بررسی فایل رایگان خشکسالي و پيامدهاي آن در منطقه سيستان و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و اسنادی- کتابخانه ای است. وقوع فاجعه خشکسالی و طوفانهای شن و ماسه ناشی از آن پیامدهایی مثل5 خشک شدن دریاچه هامون، تخریب زمینهای کشاورزی، خسارات وارده به بخش دامداری، هجوم ماسه های روان به مناطق مسکونی، پر کردن انهار و کانالهای آبیاری، تخریب زیرساختهای اقتصادی، خسارات وارده به بخش کشاورزی و باغداری، ازدست رفتن فرصتهای شغلی، تاثیر بر سلامت انسان، کاهش آب رود هیرمند، اثرات منفی بر شیلات منطقه و... را در پی داشته است که برای مردم منطقه مصائب و مشکلاتی را به همراه داشته است.

لینک کمکی