فایل رایگان راه ابريشم راهي به تجارت فرامرزي سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راه ابريشم راهي به تجارت فرامرزي سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سرزمین اساطیری سیستان در اعصار مختلف پیش از اسلام، مرکز پیوند فرهنگها و تمدنها بوده است. در آثار به جامانده از گذشته و عصر طلایی شهرنشینی که در شهر سوخته یافت شده، نمونه هایی از تبادل فرهنگها و تمدن های ماوراءالنهر، بین النهرین و هند و چین مشاهده شده است که با هنر و صنعت و فرهنگ مردم این سرزمین صورت گرفته است. بدون شک اگر راه ابریشم نبود، چنین وسعتی از هنر و خلاقیت و فرهنگ در یکجا با نشانه ها و شواهدی از مناطق دیگر یافت نمیشد. امروزه نیز این امکان هست که سیستان منشا تحولات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی باشد. میتوان در این استان از طریق محورهای مواصلاتی همان نقش کهن و سازنده را احیا کرد. این کار ازجمله راهکارهای برونرفت از خشکسالی و تقویت اقتصاد منطقه است.دراین پژوهش که با هدف شناخت هرچه بهتر راه های تقویت اقتصاد و تجارت در منطقه سیستان صورت گرفته تلاش شده است تا به بررسی تاثیر راه ها و بازارچه های مرزی بر این امر پرداخته شود؛ امری که بیشک با توجه بیشتر دولتمردان و متولیان در بهبود سطح زندگی مردم و گسترش مبادلات فرهنگی و تجاری بین ایران و افغانستان بسیار موثر است.

لینک کمکی