فایل رایگان زمينه هاي فکري-مذهبي اولين قيام براي خونخواهي امام حسين (عليه السلام) در سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان زمينه هاي فکري-مذهبي اولين قيام براي خونخواهي امام حسين (عليه السلام) در سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این مقاله درباره اولین قیام برای خونخواهی امام حسین (علیهالسلام) است؛ قیامی که سیستانیان آن را رقم زدند. این مسئله خیلی مهم است؛ زیرا افتخار اولین خونخواهی برای امام حسین (علیهالسلام) به ایرانیها میرسد، حتی قبل از آنکه توابین و مختار قیام کنند. در این مقاله سعی شده به چند سوال مهم پاسخ داده شود:اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که چگونه مردم سیستان اول از همه، در فضای مسمومی که بنیامیه درهمه جا ایجاد کرده بود، جرئت کردند و اعتراض خود را به فاجعه کربلا بیان کردند دوم: زمینه مذهبی آنان چه بود که به این وفاداری خاص رسیدند و قیام امام حسین علیهالسلام را درک کردند سوم: چگونه خبر شهادت امام حسین (علیهالسلام) و یارانش به مردم سیستان رسید و این اعتراض کی برپاشد دراین مقاله بهشیوه کتابخانهای از منابعی همچون کتاب تاریخ سیستان به تصحیح محمدتقی بهار، کتاب ترجمه تاریخ سیستان از حسن انوشه که جزومنابع دست اول است و منابع دیگری مانند کتاب افتخارات مردان مرد سیستان از علی دوانی، و کتاب چگونگی ورود تشیع و گسترش آن در سیستان اثر محمد شهرکی وکتاب تاریخ ایران باستان جلد 2 (سلسله پادشاهی هخامنشیان) اثر رضاتقی بیگلوکه جزومنابع دست دوم است بهره بردهایم و مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است.

لینک کمکی