فایل رایگان ساختار اجتماعي و قدرت در سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساختار اجتماعي و قدرت در سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

سرزمین باشکوه و ولایی و شگفت انگیز سیستان، که در جنوب خاوری ایران قرار گرفته، با وجود رود بزرگ هیرمند و دریاچه زیبای هامون، بزرگترین دریاچه آب شیرین فلات ایران، دشت حاصلخیز و بزرگی را تشکیل داده است که میتوان سالیانه سه گونه فرآورده از آن برداشت کرد؛ به صورتی که این سرزمین را انبار غله آسیا لقب داده اند. این دیار به لحاظ اقتصادی، در تاریخ ایران و جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل هرودت، مالیات سیستان در دوران هخامنشی را پس از مصر و میانرودان، در رتبه سوم قرار داد و از این نظر سیستان مقام نخست مالیات را در ایران به خود اختصاص داده بود. بسیاری از پژوهشگران و تاریخ نگاران تاثیر فرهنگ کهن سیستان و حوزه هیرمند را بر ایران، جهان اسلام و حتی فرهنگ بشری ژرف دانسته اند. وجود آثار مکتوب به جامانده از دانشمندان، فیلسوفان، سخنوران و شاعران شهیر، به ویژه پس از اسلام در این زادوبوم، گواهی روشن بر این ادعاست. این مقاله کوششی است برای روشن ساختن گوشه هایی از تاریخ ناحیهای کوچک اما بسیار مشخص5 شرق ایران که اکنون میان دو کشور ایران و افغانستان تقسیم شده است. سرزمینی که امروز اقتصاد کساد و پایینی دارد و سطح معیشت مردم آن حتی از استانداردهای زندگی در خاورمیانه پایین تر است. در این مقاله سعی شده است که فایل رایگان ساختار اجتماعي و قدرت در سيستان بهصورت مختصر بررسی و در نهایت پیشنهاداتی جهت پیشرفت هرچه بیشتر این کهن سرزمین ارائه شود.

لینک کمکی