فایل رایگان لزوم توجه به منابع تجديدپذير انرژي سيستان و نقش آن در پيشرفت پايدار منطقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان لزوم توجه به منابع تجديدپذير انرژي سيستان و نقش آن در پيشرفت پايدار منطقه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، تغییر ساختار و مدیریت غیرمتمرکز سیستمهای انرژی به صورت حرکتی جدی در بسیاری از کشورها آغاز شده است و تجربیات گذشته در این زمینه نشان دهنده آن است که اکتفا به سازوکار بازار برای اطمینان از کفایت تولید و عرضه انرژی در بلندمدت، فاقد کارآمدی لازم است. پیشرفت ماندگار به مفهوم تعامل رو به رشد انسان و طبیعت است، به گونه ای که تداوم بقای هردو در زمان طولانی را به دنبال داشته باشد. در این مقاله فرایند مبانی رویکرد پیشرفت پایدار صنعت انرژی سیستان با بهره وری از استعداد طبیعی باد و خورشید به عنوان دو منبع تجدیدپذیر انرژی مورد استفاده برای تولید انرژی الکتریکی بررسی شده است. انرژی های نو یکی از مباحث مطرح در جهان است و استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه سیستان ازنظر تولید برق بادی و آفتابی در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.طبق مطالعات تاریخی5 این حوزه، نیاکان این بوم استفاده های مناسبی از این حوزه داشتهاند که این موضوع با پیشرفت تکنولوژی مورد غفلت قرار گرفته است. وجود منابع تجدیدپذیر و پتانسیل بهره برداری از آنها در سطوح مختلف و توسعه صنعت برق مبتنی بر منبع انرژی غنی موجود در استان، یعنی انرژی باد میتواند پیشرفت ماندگار این صنعت در استان و کشور را بهدنبال داشته باشد. پیشرفت صنعت برق مبتنی بر منبع انرژی باد و آفتاب میتواند پیشرفت ماندگار این صنعت در استان و کشور را به دنبال داشته باشد.

لینک کمکی