فایل رایگان نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه اشتغال با تاکيد بر امنيت پايدارمطالعه موردي، ناحيه مرزي شهرستان هيرمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه اشتغال با تاکيد بر امنيت پايدارمطالعه موردي، ناحيه مرزي شهرستان هيرمند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تبادلات اقتصادی و تجاری از شاخصهای اصلی برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و نیز معیشت مردم مرزنشین است که در یک تعامل چندسویه به بهره برداری از فرصتها و منابع مشترک می انجامد. انجام این مبادلات از طریق بازارچه های مرزی به قانونمند کردن فعالیتها، تثبیت امنیت در مناطق مرزی، کاهش هرچه بیشتر فعالیتهای مربوط به قاچاق کالا، ارتقای معیشت مرزنشینان و بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق کمک خواهد کرد.بازارچه مرزی میلک در شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان در دستیابی به اهداف ذکر شده کمتر موفق بوده است و نیازمند تحریک و تقویت هرچه بیشتر است تا نقش فعالتری در منطقه در جهت اشتغال و امنیت پایدار شهرستان هیرمند ایفا کند. هدف این پژوهش، تبیین رابطه اشتغال و امنیت از طریق تمرکز فعالیتهای اقتصادی در ناحیه مرزی میلک به منظور5 افزایش ضریب امنیت در سطح شهرستان هیرمند است.این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق نیز، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روشهای کتابخانهای، جمع آوری اطلاعات به کمک پرسشنامه و پیمایش میدانی بهره گرفته شده است. سپس داده های موجود به کمک spss و با آزمون T مستقل، تحلیل واریانس یکراه ه و کای اسکوئر (خی (2 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد که توسعه و تقویت بازارچه مرزی میلک ضمن تقویت زیرساخت امنیت در سطح شهرستان به افزایش اشتغال و محرومیت زدایی از مرزنشینان، تقویت اقتصاد شهرستان و پایداری هرچه بیشتر امنیت در شهرستان هیرمند میانجامد.

لینک کمکی