فایل رایگان نقش مردم سيستان در دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مردم سيستان در دفاع مقدس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

جنگ تحمیلی در 31 شهریور 1359 آغاز شد و همچنان که تهاجم درحال تولد بود، حماسهای برتر از درون فرهنگ و باورهای ژرف ملت مومن ایران نیز سرچشمه گرفت. حماسه دفاع مقدس روزبهروز بالندهتر شد و چونان کوهی استوار دربرابر5 تهاجم دشمن قد عل3م کرد. دفاع در قانون طبیعت یکی از اصول استوار بقا و حفظ شرافت انسانهاست که جز با حضور و نقش آفرینی خودمردم م9یسر نخواهد بود. درمیان5 دفاعیاتی که انسان دربرابر5 هجمه های گوناگون صورت داده است، مقدس ترین آنها دفاع از عقیده است و بدون شک دوران هشتساله جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وحضور داوطلبانه اقشار5مختلف مردم ایران در دفاع از کشورشان از افتخارات بزرگ و بینظیر جمهوری اسلامی ایران است. مردم سیستان اعم از نظامی و غیرنظامی در طول هشت سال دفاع مقدس حضور همیشگی در جبهه های نبرد داشتهاند و در بسیاری از عملیاتها در اشتراک با نیروهای عمل کننده سایر نقاط کشور به دفاع از تمامیت ارضی ایران اقدام کرده اند.ب9عد مسافت هرگز نتوانست انگیزه حضور در جبهه های جنگ را کمرنگ کند و خون بسیاری از رزمندگان سیستانی در کنار سایر رزمندگان برومند ایران بر خاک میهن ریخته شده و ریشه تجاوز را خشکانده است. علاوه بر مردان جنگجو، زنان سیستانی نیز در پشتیبانی از رزمندگان و حتی با حضور در مناطق جنگی حماسه های بهیادماندنی خلق کردند و موجب تقویت روحیه آنان شدند.در این مقاله که بهنظر میرسد اولین مقاله درباره نقش و مشارکت مردم سیستان و ابعاد مختلف آن در دفاع مقدس با روش تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک و شواهد موجود است، تلاش بر آن بوده که با ارائه تحلیلی جامعه شناختی از قشر، نقش اقشار مختلف ازجمله روحانیان، فرهنگیان، دانشگاهیان، زنان، دانش آموزان و سایر اقشار سیستان در دفاع مقدس بررسی شود.

لینک کمکی