فایل رایگان ولايتمداري زنان سيستان و الگوگيري از اهل بيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ولايتمداري زنان سيستان و الگوگيري از اهل بيت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

ازنظر اسلام میتوان جایگاه و نقشی والا و مهم برای زنان درنظر گرفت؛ چراکه اسلام مهمترین و زیربنایی ترین وظیفه را برعهده زنان نهاده است. درباره ولایتمداری زنان سیستان اقوال و تفاسیر متعددی در منابع و کتب تاریخی دیده میشود. در این مقاله بخشهایی از نقش تاریخی زنان سیستان و فعالیتها و سیاستهای آنان در رویارویی با مسائل اجتماعی و پیامدهای آن به روش مطالعه تاریخی و توصیفی-تحلیلی بررسی میشود. هدف آن است تا روشن شود زنان سیستان تحت الگوگیری از اهلبیت نقش مهمی در تحولات تاریخی ایفا کردهاند. این مسئله با استناد به منابع موجود و پژوهشهای معاصر نقد و ارزیابی میشود و به این سوال پاسخ داده میشود که نقش زنان سیستان در ولایت مداری چگونه بوده است.

لینک کمکی