فایل رایگان بررسي راهکارهاي بهبود آموزش مناطق دوزبانه مطالعه مروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي راهکارهاي بهبود آموزش مناطق دوزبانه مطالعه مروري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه دوزبانگی پدیده ای است که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. کودکان دو زبانه کودکانی هستند که در خانه و مدرسه، از دو زبان استفاده می کنند.دوزبانگی حالتی است که فرد به زبانی غیر از زبان مادری خود درمدرسه آموزش دیده است.تحقیقات نشان می دهد که دو زبانگی باعث عملکرد بهتر ذهنی و زبانی دانش آموزان می شود.برخی ازپژوهشگران معتقدند:کودکی که توانایی های زبان خود را در سطوح صحبت کردن و گوش دادن به زبان دیگری یاد گرفته است ، می بایست آموزش خود را با زبان فارسی آغاز کند و همچنین ازاو می خواهند چنین توانایی هایی را در سطوح خواندن و نوشتن نیز کسب کند. به طوری که این روند بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی او تاثیردارد.هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای بهبود آموزش مناطق دوزبانه است. این پژوهش از نوع توصیفی ومروری می باشدکه برای گردآوری اطلاعات ازمنابع کتابخانه ای،اینترنتی و آرشیوی منابع دست اول ودوم استفاده شده است. با توجه به نتایج اخذ شده می توان گفت آموزش وپرورش باید برنامه ریزی هایی اتخاذ نماید و دانش آموزان دوزبانه را تشویق به یادگیری زبان مادری وزبان فارسی کند تا عملکرد تحصیلی آنها را افزایش دهد از جمله اینکه برای کودکان دوزبانه ازروشهای تدریس مناطق و نواحی دوزبانه استفاده کند و در برنامه آموزشی هم ساعاتی را به تعلیم خواندن و نوشتن زبان های بومی اختصاص دهد. و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود آموزش در مناطق دوزبانه ارائه شده است.

لینک کمکی