فایل رایگان بررسي علل نارواني زبان و گفتار در افراد دو زبانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي علل نارواني زبان و گفتار در افراد دو زبانه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

زبان وسیله ای است بس شگفت آور که ما در سرتاسر زندگیمان از آن برای برقراری ارتباط استفاده میکنیم، این وسیله ارتباط در زندگی روزمره ی انسان آنقدر اهمیت دارد که تصور دنیای بدون کلا م ممکن و میسر نمی باشد، در بین اختلالات آموزش زبان، می توان به دو زبانگی و لکنت حاصل از دو زبانگی اشاره کرد. این پدیده نتیجه عدم تعامل آموزش زبان مادری و زبان دوم است که پیش از5 سالگی رخ می دهد. هدف این مقاله بررسی علل ناروانی گفتار و زبان در افراد دو زبانه می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی از نوع کتابخانه ای می باشد. نتایج لزوم تغییر نگرش در نحوه آموزش و پرورش کودکان دوزبانه ضروری است و توجه به مراحل زبان آموزی کودکان در سنین دبستان از اولویت های تربیتی پدر و مادر است. چرا که آنها نقش تعادلی در پرورش استعدادهای زبانی دارند و اگر در مواقعی کودکان با شیوه های نادرست و در سنین پیش از دبستان آموزش داده شوند، احتمال ابتلا به لکنت زبان به دلیل تغییر نظام آوایی زبان اصلی یا اولیه و تداخل آن با زبان دوم بیشتر خواهد بود

لینک کمکی