فایل رایگان دو زبانگي و نقش آن در آموزش و يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دو زبانگي و نقش آن در آموزش و يادگيري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

دو زبانگی پدیده ای است جهانی که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و عبارت از حالتی است که، فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می بیند. زبان مادری اولین زبان آموخته شده توسط فرد است. زبانی که فرد بهآن تکلم می کند، با آن رشد مییابد و عناصر فرهنگی، اجتماعی محیط خود را توسط آن دریافته،لمس کرده وبا آن رشد مییابد. در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما، زمانیکه کودک به سنی می رسد که باید تحت آموزش رسمی قرار گیرد، با زبانی غیر از زبان مادری خود که از لحاظ آوایی و واژگانی و دستوری متفاوت از زبان مادری اوست ، آموزش می بیند و از این مرحله است که پدیده ی دو زبانگی مطرح می شود با توجه به اهمیت موضوع تحقیق این مقاله به منظور آشنایی با این رویکرد مهم میباشد. بر آن شدیم با تهیه و تدوین این مقاله روزنه ای هر چند کوچک نقش دو زبانگی در آموزش کودکان بیابیم که این مهم امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه بتوانیم راههای آن را به خوبی بشناسیم.

لینک کمکی