فایل رایگان دوزبانگي يا تمرکز زباني در کرماشان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دوزبانگي يا تمرکز زباني در کرماشان کرمانشاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مساله ی مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی دوزبانگی در کرماشان و اثرات آن است. هدف و ضرورت انجام پژوهش، نشان دادن کارکردهای مثبت، آسیب ها و پیامدهای آموزش به زبان معیار در مناطقی است که زبان مادری و بومی آنان، فارسی نیست.از جمله ی این مناطق، استان کرماشان و شهر کرماشان است. نتیجه ی این پژوهش، نشان میدهد دوزبانگی در استان کرماشان از فرصت طلایی آموزشی، خارج شده و به یک هشدار و تهدید، تبدیل شده و در برابر فرهنگ و زبان بومی منطقه قرارگرفته است .در استان، زبان معیار، جای زبان مادری را گرفته است و کودکان این استان، هر روز از زبان خود دورتر می افتند؛ به گونه ای که به تمرکز زبانی و زبان بینابین می رسیم. راهکار پیشنهادی این است که به بومی سازی مواد درسی و زبان های غنی هر منطقه، بیش از پیش، توجه شود؛ به گونه ای که بخشی از مواد درسی، به زبان بومی باشد. روش پژوهش، میدانی کتابخانه ای با تحلیل داده ها و نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد و راهکار است

لینک کمکی