فایل رایگان ارزيابي پارامترهاي سيستم نيلينگ در گودبرداري عميق با مدل سازي عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي پارامترهاي سيستم نيلينگ در گودبرداري عميق با مدل سازي عددي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی میزان المان تسلیح مورد نیاز برای پایداری و عملکرد تغییر شکلی گود و هزینه تقریبی تمام شده برای اجرای هر کدام از سیستم های پایداری خواهیم پرداخت. به منظور بررسی عوامل موثر بر طراحی سیستم های میخکوبی، به موضوعاتی همچون آرایش میخ ها در شبکه تسلیح و حداکثر جابه جایی افقی جداره های گودها درطراحی یک شبکه تسلیح پرداخته خواهد شد. در نهایت عملکرد تغییر شکلی گودها با هم مقایسه شده و یک ارزیابی ریالی به ازای هر یک از سیستم های پایداری ارائه خواهد شد.

لینک کمکی