فایل رایگان بررسي اثرات اقتصادي زلزله بر اجزاي غيره سازه اي ساختمان ها و روش هاي کاهش آسيب پذيري آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات اقتصادي زلزله بر اجزاي غيره سازه اي ساختمان ها و روش هاي کاهش آسيب پذيري آنها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

آسیب های وارده به ساختمان ها در زلزله های اخیر ضرورت ارزیابی احتمال خرابی ومیزان خسارت به ساختمان های موجود را در برابر زلزله های آینده مطرح ساخته است. از زمانی که انسان اولیه زندگی خود را درون غارها آغاز کرد، تا به امروز که می رود تا به زندگی در سازه های مدرن وپیشرفته ساخته دست خود عادت نمایند، پرواضح است که همزمان با توسعه تمدن بشری پیامدا و عوارض جانبی این حوادث نیز ابعاد گسترده تری یافته است، اگر انسان در آغازین دوران حیاط خود بر کره خاکی برای حفاظت از جان خود در برابر حوادث طبیعی به تنها مامن خود یعنی غارها پناه می برد، امروزه به لطف اندیشه، تفکر ودانش خوددر بهره گیری از آخرین پیشرفته ترین امکانات زیستی، بر حجم پیچیدگی مخاطرات پیرامون خودافزوده است.سرزمین های پهناور ایران نیز در یکی از فعال ترین مناطق لرزه خیز جهان قرار دارد و شواهد تاریخ نشان می دهد که بسیاری از شهرها وآبادی ها آن درگذشته به دفعات در اثر وقوع زمین لرزه های شدید ویران گشته اند. اما در این میان به نقش اجرای غیر سازهای ساختمان ها کمتر توجه شده است. اجزای غیر سازهای عبارتند از: از کلیه اجزای موجود در یک ساختمان به جز آن دسته از آلمان ها که برای عملکرد سازه ایی در نظر گرفته شده اند با این تعریف، واضح است که اجزای غیر سازهای گستره وسیعی از تجهیزات مکانیکی والکتریکی، المان های معماری ومحتویات داخل ساختمان را در بر می گیرد، تجربه نشان داده است که حتی در صورت مقاومت ساختمان در مقابل زلزله، اجزای غیر سازه ای آن پتانسیل زیادی برای وارد کرن آسیب های جدی به ساکنان یا ایجاد اختلال در کارکرد ساختمان دارند.

لینک کمکی