فایل رایگان بررسي رفتار لرزه اي اتصال صلب با سخت کنندهTشکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رفتار لرزه اي اتصال صلب با سخت کنندهTشکل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در سازه های فولادی، زمانی که تعداد طبقات رو به فزونی میرود، لازم است که مقاطع ستون ها سطح مقطع مناسب و ممان اینرسی بالایی داشته باشند. مقاطع استاندارد معمولا پاسخگوی این نیاز نمی باشند و به همین جهت طراحان ناگزیر به استفاده از مقاطع ساخته شده با ورق هستند. از مهم ترین مقاطع ساخته شده با ورق، میتوان به ستون های جعبه ای اشاره نمود که به جهت اینکه در هر دو جهت قوی و ضعیف دارای ممان اینرسی تقریبا برابری هستند، برای تحمل خمش دو جهته ایده آل به نظر می رسند. برای ستون های فولادی توخالی یا ستون های جعبه ای، اجرای ورق پیوستگی به صورت سخت کننده ی داخلی، یکی از روش های متداول در کشور است؛ لیکن جزئیات اجرای این نوع سخت کننده دشوار و منوط به بریدن وجوه ستون یا اجرای سخت کننده قبل از جوشکاری ورق های ستون است. از این رو، انواع دیگری از این نوع سخت کننده ها استفاده می شود که علاوه بر سهولت اجرا، رفتار سازهای بهتری نیز دارند. از جمله این روش ها، اجرای سخت کننده به صورت سخت کننده های T شکل است. به همین جهت در این پژوهش یک اتصال T شکل تحت بارگذاری چرخه ای مدل سازی شده و رفتار آن به کمک نرم افزار اجزاء محدود آباکوس ارزیابی شده است. نمودارهای جذب انرژی و هیسترسیس نمونه های حاصل از تحلیل اجزای محدود، نشان دهنده ی رفتار مناسب این اتصال در جذب انرژی است، به گونه ای که نتایج حاصل شده قابلیت این اتصال را برای استفاده در قاب های خمشی ویژه تایید می نماید

لینک کمکی