فایل رایگان بررسي کميت فضاي سبز در ساختار کالبدي و فضايي منطقه 15 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کميت فضاي سبز در ساختار کالبدي و فضايي منطقه 15 شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فضای سبز شهری یکی از عوامل تاثیرگزار بر روح و روان افراد جامعه است. همچنین فضای سبز و پارک ها یکی از مهم ترین عواملی هستند که می توانند در جذب شهروندان برای ایجاد آرامش و استراحت کمک کنند. امروزه با توسعه و گسترش ساخت و سازها سرانه فضای سبز در شهرها به طور مداوم کاهش می یابد. عدم رعایت سرانه فضای سبز مورد نیاز در طراحی کالبد شهرها بر سطح کیفی شهر تاثیر منفی می گذارد. منطقه پانزده شهر تهران دچار معضلات بسیاری است که یکی از این معضلات کمبود فضای سبز است، که در کنار برخی از عوامل دیگر موجب افت کیفی منطقه می ش ود. در این مقاله ابتدا با مطالعات کتابخانه ای کارکردها و اثرات روحی، روانی و اجتماعی حاصل از فضای سبز شهری تبیین می شود. سپس با استفاده از اسناد و مدارک موجود کمیت فضای سبز در منطقه پانزده تهران مورد بررسی قرار می گیرد، تا معضلات و کاستی های موجود شناسایی شود.

لینک کمکی