فایل رایگان بررسي مولفه هاي امنيت اجتماعي و شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مولفه هاي امنيت اجتماعي و شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در سال های اخیرتامین امنیت اجتماعی و ایمن سازی شهرهای کشور در برابر حوادث و سوانح غیرمترقبه، آشوب های شهری و ناامنی شهری مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت شهری در سرتاسر کشور ناگزیر است برای کاهش اثرات بلایای طبیعی وغیره طبیعی نا امنی های شهری و... در شهرها، از کارایی بسیار بالایی برخوردار باشد و آن را با گذشت زمان افزایش دهد، از این رو است که در این مقاله به بررسی مولفه های اصلی در امنیت اجتماعی و شهری پرداخته است بدیهی است هر پژوهش علمی نیاز به یک روش تحقیق متناسب با موضوع خود دارد ، برای ایجاد شالوده ای انسجام بخش به این تحقیق، روش کیفی انتخاب و در طول پروسه پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. برای بدست آوردن نتایج مطلوب در این مقاله و ارائه پاسخ مناسب به سوال های فوق از تحقیق کتابخانه ای اعم از کتاب، رساله، مقالات و سایت ها استفاده شده است

لینک کمکی