فایل رایگان تاثير رنگ درطراحي داخلي آسايشگاه رواني با رويکرد کاهش اضطراب و افزايش آرامش رواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير رنگ درطراحي داخلي آسايشگاه رواني با رويکرد کاهش اضطراب و افزايش آرامش رواني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بیمارستان به عنوان یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمات درمانی نقش مهمی در بازگشت سلامتی جسمی و روانی افراد ایفا می کند. با توجه به روانشناسی رنگ ها و چگونگی به کار گیری مناسب آنها به عنوان یکی از مولفه های مهم گرافیک محیطی دراین پژوهش بر آن شدیم تا با شناخت کافی از ویژگی رنگ ها و همچنین اثرات روانی آنها به اصول جامعی درفضاهای بستری بیمارستان روان درمانی دست یابیم. روش تحقیق کتابخانه ای است و رویکردی توصیفی تحلیلی دارد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که رنگ ها بنابرفیزیک و تاثیرات روانشناسی خاص خود اثرات مشخصی بر بیماران، بازدهی و کارایی پرسنل دارند.

لینک کمکی