فایل رایگان تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر شکل گيري انواع فضاها (باز، نيمه باز و بسته) در خانه هاي بومي گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر شکل گيري انواع فضاها (باز، نيمه باز و بسته) در خانه هاي بومي گيلان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در طول تاریح همواره عوامل فرهتگی و اجتماغی در شکل گیری معماری بومی نقش به سزایی داشته است. روش زندگی افراد و شیوه تعامل آن ها با محیط و جامعه از مهم ترین عوامل فرهنگی هستند که بر شیوه زندگی جوامع بومی تاثیر می گذارند. عوامل فرهنگی موثر بر شیوه زندگی مردم گیلان بر شکل گیری فضاهای زندگی آن ها تیز تاثیرگذار هستند. با توجه به فرهنگ کهن و غنی مردم گیلان، می توان عوامل قرهنگی را یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر شکل گیری معماری بومی در گیلان برشمرد. لذا شناخت نحوه تاثیرگزاری شاخصه های فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و... بر مسکن بومی و نیز تاثبر این عوامل بر شکل گیری انواع فضاها در خانه های بومی در جهت حفاظت از میراث بومی بسیار خائز اهمیت است. در این تحقیق پس از معرفی انواع فضاها در خانه های بومی گیلان این موضوع مورد یحث قرار می گیرد که چه عوامل قرهنگی بر نحوه ساخت و نوع معماری مسکن بومی روستایی گیلان تاثیرگذار بوده است.

لینک کمکی