فایل رایگان تجلي حکمت و هنر اسلامي در معماري مساجد صفويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجلي حکمت و هنر اسلامي در معماري مساجد صفويه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

معماری مسجد با توجه به دوره تاریخی شکل گیری بنای آن، همواره از اصول خاص کالبدی مربوط به دوره خود پیروی کرده است .اما نکته مهم این است که این ا صول کالبدی با اینکه در دوره های تاریخی و سرزمین های اسلامی مختلف دچار تغییر و تحولاتی بوده است، اما اهمیت و ارزش مسجد برای مسلمانان موجب شده تا اصول و قواعد یکسانی در معماریمساجد در دوره های مختلف رعایت گردد تا حسی را که باید به افراد دست دهد، ایجاد کند.در این میان معماری دوره صفوی موجب به وجود آمدن آثار با ارزش بسیاری به ویژه در اصفهان شده است. این مقاله در پی پاسخگویی به چگونگی تاثیر تزیینات در شکل گیری بناهای مذهبی در اصفهان می باشد. هدف از این تحقیق تحلیل فضاهای معماری و کالبدی مساجدبا مفاهیم ناشی از هنر و حکمت, در قالب رمز, فرم وهندسه می باشد که در این تحقیق سعی شده است تجلی حکمت و هنر در معماری مساجد صفویه با توجه به نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله و مسجد امام اصفهان مورد بررسی قرار گیرد.همچنین مساجد دوران صفویه بر اساس مطالعه بر روی اسناد و مدارک کتابخانه ای و بررسی متون مرتبط، با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی