فایل رایگان تحليل و بررسي بهسازي خطوط لوله و مخازن نفتي با استفاده از FRP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل و بررسي بهسازي خطوط لوله و مخازن نفتي با استفاده از FRP :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

به طور معمول در دیواره های عمودی مخازن نفتی فولادی از ورق های ضخیم یا کلاف عمودی دارای سخت کننده جهت جلوگیری از کمانش موضعی زودهنگام ورق های تشکیل دهنده مخازن استفاده گردیده است. اما به تازگی ایده استفاده از میدان کششخی قطری پس از کمانش صفحاف فولادی آسیب دیده مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. تحقیقات اخیر نشان داده است. این ورق ها پیش از تسلیم المان های محیطی موجب عمل رد بهتر اینگونه از سیستم ها خواهد شد. از آنجایی که استفاده از ورق های با ضخامت کمتر از 2/5عملکرد خوبی را در دیوار مخازن به همراه ندارد غلبه بر معضلاف اجرائی و تسریع در کمانش صفحاف ایده استفاده از FRP مطرح گردید. اهمیت این پژوهش بررسی علمی تقویت مخازن و خطوط انتقال نفت، ارائه راه ارها و نحوه کاربرد صفحاف تقویت کننده کامپوزیتی که برتری بودن، اقتصادی بودن و بهینه بودن را برای مخاطبان از جمله کارفرما توجیه پذیر کند و از لتاظ افزایش مقاوم مخزن، افزایش مقاوم برشی، کنترل ترک، آب بندی و عایق نمودن، مقاوم سازی در برابر حملات مواد شیمیایی، افزایش دوام، استحکام، و سبکی نیز اطمینان بخش و موثر باشد. ارائه راهکار مناسب به منظور تقویت مخازن و لوله های انتقالی ضعیف شده؛ مزیت اجرای این روش قبل از بحران و ایجاد ضعف و بررسی اجرای شیوه اقتصادی مناسب تقویتی از دیگر اهداف این پژوهش میباشد. مقاله حاضر به ارائه روشی برای مدلسازی مقطع به صورت سه بعدی می پردازد ابتدا نمونه در نرم افزار ABAQUS به روش اجزا محدود مدلسازی می گردند که دیواره مخزن و لوله پیش از اعمال نیرو مطابق قسمی از صفحه غیرمنتنی در سازه فولادی ترسیم می گردد. ضریب اعمالی به مساحت قسمتی از دیواره که در حیطه ترک وجود دارد بررسی شده و با توجه به نتایج به دست آمده ضریب شدت تنش در راستای طول و عمق ترک برای ترک های مختلف در سطح خارجی صفحه محاسبه و مشاهده گردیده که با پیشروی ترک و افزایش طول و عمق آن ضریب شدت تنش افزایش می یابد.

لینک کمکی