فایل رایگان تحليل و بررسي زيست پذيري در مکان هاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل و بررسي زيست پذيري در مکان هاي شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در چند دهه ی اخیر با افزایش شتابان جمعیت شهری و نقاط شهری، شهرها با مشکلات زیادی در مسائل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و...مواجهه شده اند، بنابراین امروزه رویکردهای گوناگونی برای حل مسائل و مشکلات موجود در شهرها مطرح و بکار گرفته شده اند، که یکی از این رویکردها زیست پذیری است. زیست پذیری به عنوان یک موضوع مهم علمی وارد ادبیات برنامه ریزان شهری گردیده و به منزله مفهومی است که با تمام زوایا و ابعاد ذهنی و عینی سکونتگاه های انسانی سروکار دارد و در پی ایجاد محیط شهری سالم و زیست پذیرتر برای شهروندان است، عوامل متعددی در زیست پذیری یک مکان تاثیر دارد و زیست پذیری دارای ابعاد مختلفی است که در این پژوهش هدف تبیین مفهوم و چگونگی دستیابی به یک شهر زیست پذیر است

لینک کمکی