فایل رایگان توسعه پايدار شهري با تاکيد بر الزامات پدافند غيرعامل در طراحي ساختمان ها و بلوک هاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه پايدار شهري با تاکيد بر الزامات پدافند غيرعامل در طراحي ساختمان ها و بلوک هاي شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه می توان با به کارگیری اقدامات موثر و کاربردی و حتی الامکان کم هزینه و چند منظوره در مرحله قبل از بحران، به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات نظامی، غیر نظامی و طبیعی کاست. از مهم ترین این اقدامات، استفاده از اصول پدافند غیرعامل به عنوان راه حلی جهت کاهش خطرپذیری در برابر خطرات مختلف و افزایش کارایی هنگام رو به رو شدن با خطر است که باید در سطوح مختلف برنامه ریزی و از جنبه های مختلف منطقه ای، شهرسازی و معماری مورد توجه قرار گیرد. توجه بهجایگزینی کاربری ها با نگاهی دفاعی و امنیتی، تاکید بر اصول پدافند غیرعامل و استفاده از دیدگاه پیشینیان و همچنین تجارب کشورهای سرآمد در پدافند غیرعامل به ویژه در طراحی و برنامه ریزی شهری، می تواند در پیشرفت و توسعه پایدار شهری موثر و دخیل باشد. با رویکرد روانشناسانه به معماری و شهرسازی، بحث ایمنی و امنیت باید در کلیه سطوح برنامه ریزی و طراحی از موضوعات کلان شهرسازی تا معماری و جزئیات فنی مد نظر قرار گیرد. در این تحقیق خلاصه ای از بحث طراحی بلوک های شهری و موارد تاثیرگذار درطراحی و همچنین تمهیدات لازم به همراه پیشنهادات بر اساس الزامات دفاع غیر عامل ارائه شده است.

لینک کمکی